Výuka od 25. 5. 2020

přidáno: 15. 5. 2020 3:07, autor: Škola Šalounova   [ aktualizováno 15. 5. 2020 3:07 ]

Vážení rodiče,

seznamte se s informacemi týkající se nástupu žáků do školy od 25. 5. 2020.

·       První den před vstupem do budovy školy rodič podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dne 25. 5. 2020 je nutné, aby zákonný zástupce doprovodil své dítě před budovu školy. Pokud nebude čestné prohlášení podepsáno, nebude umožněn žákům přístup do školy.

·        Žáci budou rozděleni do skupin a budou vcházet do budovy školy v přesně určených časech a přesně určenými vchody.

·        Pedagogický pracovník si bude každé ráno žáky vyzvedávat před vchodem do školy a bude kontrolovat, zda má žák s sebou 2 roušky a sáček na odložení použité roušky. Pokud žák nebude mít roušky nebo sáček, nebude vpuštěn do školy.

·        Žáci budou mít s sebou aktovku s psacími potřebami, přezůvky a svačinu.

·        Žákům se bude namátkově měřit teplota.


 

skupiny

1. skupina

0. ročník

2. skupina

1.C, 1.D, 2.B, 2.C

3. skupina

3.B, 4.B, 4.C

4. skupina

5.B, 5.C

vstup do budovy

1. vchod

ze dvora

hlavní vchod

1. vchod

začátek vyučování

8:00

7:45

7:50

8:05

konec vyučování

11:40

11:25

11:30

11:45

 

Comments