Otevření škol pro žáky 2. stupně

přidáno: 27. 5. 2020 1:42, autor: Škola Šalounova
Vážení rodiče,
žáci 2. stupně základních škol mohou od 8. června za podmínky dodržení nastavených pravidel docházet do školy. Pokud máte o dobrovolnou docházku zájem, sdělte tuto informaci třídnímu učiteli nebo výchovnému poradci nejpozději do 29.5.2020 do 10:00 hodin, aby mohla škola učinit povinná opatření v rámci organizace. 
Děkujeme.

Comments