Obnovení výuky v ZŠ

přidáno: 6. 5. 2020 1:36, autor: Škola Šalounova
Vážení rodiče,
na základě postupného rozvolňování opatření, které vydala vláda ČR se od 11.5.2020 umožní příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9.ročníků, 
od 25.5.2020 pak je umožněn přístup žákům 1. - 5. ročníku. Prosím rodiče, pokud tak ještě neučinili, aby dali svým třídním učitelům ve známost, zda-li žák nastoupí, či nenastoupí do školy, a to nejpozději do 10.5.2020.Škola se musí řádně na tuto mimořádnou situaci připravit. Na Vaše časté telefonické dotazy Vám sděluji, že je toto rozhodnutí pouze na Vás zákonných zástupcích, zda-li své dítě do školy pošlete či nikoliv.
K tomuto mimořádnému stavu škola již zpracovala základní informace, které najdete na webu školy, rovněž zde najdete formuláře, které se musí vyplnit a předat pedagogickému pracovníkovi školy dne 25.5.2020 , nebo 11.5.2020 - pouze 9.ročník. (čestné prohlášení, telefonní číslo)
Pokud dítě nebude vybaveno nejméně 2 rouškami a igelitovým sáčkem k odkládaní použitých roušek, nedodání čestného prohlášení první den
nástupu do školy,  nebude žákovi do školy umožněn přístup. 
Čestné prohlášení a prohlášení k telefonnímu číslu si můžete vyzvednout i na sekretariátu školy denně 8 – 14 hodin.                                                         

--
Mgr. Jaromír Šedý, MBA
ředitel školy
Comments