Nové mimořádné opatření

přidáno: 20. 4. 2020 4:35, autor: Škola Šalounova
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných
těmito školami. Totéž platí pro umělecké a zájmové vzdělávání.
Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 20. dubna 2020 od 0:00 hod.
Cílem tohoto opatření je zrušení prezenčního studia na všech typech škol, aby se tak
předešlo kontaktům s jinými osobami, tak aby se v největší možné míře zamezilo
komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19. S postupujícím vývojem šíření epidemie je
však na místě k částečnému umožnění obnovení některých součástí studia na vysokých
školách, zejména v případě studentů závěrečných ročníků.
Ċ
Škola Šalounova,
20. 4. 2020 4:35
Comments