ŠKOLSKÁ RADA


Nově zvolená Školská rada na období leden 2018 - prosinec 2020 má šesti členné složení:

předseda:                Ing. František Kročil - zástupce obce
místopředseda:           
členové:                 Petr Menšík - zástupce obce
                         Mgr. Kamil Naščak - rodič
                         Ing. Jarmila Makúchová - pedagog
                         Mgr. Martin Černý - pedagog
                         Andrea Sivaková - rodič

Kontakt:                 krocil@stavia.cz
                         737 283 501

Jednací řád otevřete v příloze na konci stránky.

Hlavní náplní práce Školské rady je zefektivnění provozu školy, kontrola hospodárnosti a nakládání s přidělenými prostředky, prohloubení spolupráce mezi obcí, školou a rodiči žáků.

O zásadních bodech jednání Školské rady budeme veřejnost informovat prostřednictvím stránek školy.
 

Ċ
Škola Šalounova,
24. 2. 2016 10:53
Comments