ŠKOLNÍ ROK‎ > ‎

ZÁPIS

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro š. r. 2019-2020 můžete stáhnout zde.


ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ V OSTRAVĚ VÍTKOVICÍCH 

Budeme rádi, když se na zápis spolu se zákonným zástupcem dítěte dostaví také zapisované dítě. 

Vezměte si s sebou:
- občanský průkaz
- rodný list dítěte
- průkaz zdravotní pojišťovny dítěte
- děti narozené před 01. 09. - potvrzení o odkladu povinné školní docházky

Na vaši účast a budoucí prvňáčky se těší pedagogičtí pracovníci školy.
 
KRITÉRIA V ŘÍZENÍ O ( NE)PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
1. Orientační posouzení školní zralosti dítěte 
2. Trvalý pobyt ve školském obvodu školy
3. Sourozenci vzdělávající se ve stejné škole
4. Dítě po odkladu školní docházky
5. Absolvování přípravné třídy při dané základní škole

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019
Děti narozené od 01.09.2011 do 31.08.2012 


Informace ZŠ Ostrava -Vítkovice, Šalounova 56

Významné změny při zápisu žáků do 1. třídy

Novela školského zákona přináší některé podstatné změny pro přihlašování dítěte k plnění povinné školní docházky.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky, a to v době od 1. 4. do 30. 4 kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis žáků do 1. tříd v naší škole pro školní rok 2018/2019 se uskuteční:

 ZŠ Halasova 2. 4. 2019 13:00 – 17:00 

 ZŠ Šalounova 3. 4 2019 13:00 – 15:00

Tiskopisy k zápisu budou ke stažení na webových stránkách školy, které si zákonní zástupci mohou předem vyplnit. K zápisu si vezmou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a průkaz pojištěnce dítěte.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o ODKLAD školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4. 2019) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Po té škola vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky.
S ohledem na vytíženost pedagogicko-psychologických poraden doporučujeme objednat se k vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení v co nejkratší době, nejlépe ještě během měsíce ledna 2019.
Odpovědi na dotazy, případně další podrobnosti k zápisu budou zodpovídány postupně a zveřejněny na webových stránkách školy.

Mgr. Jaromír Šedý
ředitel školy


Ċ
Škola Šalounova,
27. 2. 2019 4:43
Comments