ŠKOLNÍ ROK

Organizace školního roku 2019/2020 

01.  09. 2019 – 31. 8. 2020  

1.      pololetí                                02. 09. 2019 – 31. 01. 2020, vysvědčení 30. 01. 2020

2.       pololetí                                01. 02. 2020 – 30. 06. 2020, vysvědčení 30. 06. 2020

            Termíny provozních porad

27. 08. 2019

07. 10. 2019

09. 10. 2019

provozní porada - budova Šalounova a budova Halasova

provozní porada  - budova Šalounova

provozní porada  - budova Halasova

Termíny pedagogických rad

04. 11. 2019

06. 11. 2019

20. 01. 2020

22. 01. 2020

06. 04. 2020

08. 04. 2020

22. 06. 2020

24. 06. 2020                                 

1. pedagogická rada - budova Šalounova

1. pedagogická rada - budova Halasova

2. pedagogická rada - budova Šalounova

2. pedagogická rada - budova Halasova

3. pedagogická rada – budova Šalounova

3. pedagogická rada – budova Halasova

4. pedagogická rada – budova Šalounova

4. pedagogická rada – budova Halasova

  Dny otevřených dveří – budova Halasova

27. 11. 2019

14:00 – 17:00 

04. 03. 2020

14:00 – 17:00 

Ukázkové hodiny pro rodiče – budova Šalounova a budova Halasova

20. 11. 2019

18. 03. 2020

8:00 – 11:40  

Třídní schůzky a konzultace (změna termínů možná ze závažných organizačních důvodů)

02. 09. 2019

09. 09. 2019

 

11. 09. 2019

 

04. 11. 2019

 

06. 11. 2019

 

13. 01. 2020 

   

15. 01. 2020

 

06. 04. 2020  

 

08. 04. 2020

 

15. 06. 2020

 

17. 06. 2020

9:00 - 1. ročník (budova Šalounova a budova Halasova)

15:30 -  1. stupeň (budova Šalounova) – třídní schůzky

15:30 – 2. stupeň (budova Šalounova) - třídní schůzky

15:30 -  1. stupeň (budova Halasova) – třídní schůzky

15:30 – 2. stupeň (budova Halasova) – třídní schůzky

15:00 – 17:00 -   1. stupeň (budova Šalounova) - konzultace

15:00 – 17:00 – 2. stupeň (budova Šalounova) - konzultace

15:00 – 17:00 -  1. stupeň (budova Halasova) - konzultace

15:00 – 17:00 – 2. stupeň (budova Halasova) - konzultace

15:30 -  1. stupeň (budova Šalounova) – třídní schůzky

15:30 – 2. stupeň (budova Šalounova) - třídní schůzky

15:30 -  1. stupeň (budova Halasova) – třídní schůzky

15:30 – 2. stupeň (budova Halasova) – třídní schůzky

15:00 – 17:00 -   1. stupeň (budova Šalounova) - konzultace

15:00 – 17:00 – 2. stupeň (budova Šalounova) – konzultace

15:00 – 17:00 -  1. stupeň (budova Halasova) - konzultace

15:00 – 17:00 – 2. stupeň (budova Halasova) - konzultace

15:30 -  1. stupeň (budova Šalounova) – třídní schůzky

15:30 – 2. stupeň (budova Šalounova) - třídní schůzky

15:30 -  1. stupeň (budova Halasova) – třídní schůzky

15:30 – 2. stupeň (budova Halasova) – třídní schůzky

Zápis do první třídy

01. 04. 2020    

13:00 – 17:00

02. 04. 2020  

13:00 – 15:00

Předškolák  - kurz pro budoucí prvňáčky

Duben - květen 2020   Zápis do přípravného ročníku

Květen 2020

Prázdniny

Podzimní prázdniny                                    29. 10. 2019 a 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny                                      23. 12. 2019 – 03. 01. 2020

Jednodenní pololetní prázdniny                31. 01. 2020

Jarní prázdniny                                           10. 02. 2020 – 16. 02. 2020

Velikonoční prázdniny                                09. 04. 2020

Hlavní prázdniny                                         01. 07. 2020 – 31. 08. 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v pondělí 1. září 2020

Comments