PŘEDMĚTY‎ > ‎

INFORMATIKA

Vzdělávací obsah předmětu informatika:

5. ročník 
- Historie ICT
- Základní pojmy i informatiky
- Struktura a ovládání PC
- Rastrová grafika, Malování (WIN)
- Textový editor - MS WORD 1. část (text, úprava textu, úprava stránky)
- Internet - 1. část (bezpečnost, prohlížeče a vyhledávače, Google mapy, Wikipedie)

6. ročník
- Vývoj ICT
- Informace a informační činnost
- Operační systém
- PC síť, Internet - MS WORD 2. část (práce s informacemi)
- Vektorová grafika, Zoner Callisto
- Textový editor - 2. část (obrázky, tabulky, tisk, gramatika, typografická pravidla)
- Nebezpečný software a ochrana PC

7. ročník
- Práce s daty, informační etika
- Animace (GIF animator, PIVOT)
- Tabulkový editor - MS Excel 1. část (základní funkce, seznamy, práce s daty, graf)
- Počítačová síť- 1. část (struktura, popis, druhy, princip přenosu)
- Komunikace prostřednictvím PC sítě (chat, mail,sociální sítě, nebezpečí)

8. ročník
Tabulkový editor - MS Excel 2. část (práce s více tabulkami, funkce pr výpočty, praktické využití)
- Prezentace - MS Power Point 
- Propojování aplikací (grafika, text, tabulky)
- Počítačová síť - 2. část (internet, nebezpečí, komunikace - e-mail, nastavení, přílohy)
 
9. ročník
- Algoritmus a programování
- PC programy
- Webové stránky (Google)
- Internet jako pomocník (informace, komunikace, sociální sítě, zábava, obchodování)

 


Comments