NABÍZÍME‎ > ‎

VZDĚLÁVÁNÍ

Pro vaše děti jsme připravili dva vzdělávací programy pro základní školu.

ŠVP ZV Přes tři schody do života
Vzdělávací program pro základní školu, který postupně provede děti třemi stupni vzdělávání - přípravným ročníkem, prvním a druhým stupněm základní školy. Absolvováním tohoto programu získají žáci požadované kompetence odpovídající úrovni většiny českých základních škol. 

ŠVP ZV Chceme být úspěšní
Náročnější vzdělávací program zaměřený na přípravu žáků pro další studium. První stupeň zahrnuje zvýšený počet vyučovacích hodin anglického jazyka a matematiky, informatiku a finanční gramotnost, na druhém stupni si mohou žáci zvolit předměty z oblasti ekonomiky a podnikání. Vzdělávání v tomto ŠVP klade na žáka a jeho rodiče větší nároky především v oblasti přípravy na vyučování, schopnosti logického uvažování, podnikavosti a samostatnosti.

Podrobněji se s oběma vzdělávacími programy můžete seznámit v sekci dokumenty.
Comments