NABÍZÍME‎ > ‎

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Žákům je k dispozici školní družina s provozem před i po vyučování. Provozní doba se upravuje každoročně s ohledem na požadavky a oprávněné potřeby zákonných zástupců žáků.

Budova Halasova

  6:00 -   7:40
11:40 - 16:40

Budova Šalounova

  6:15 -  7:40
11:40 - 13:45

Jednotlivá oddělení školní družiny v průběhu školního roku naplňuje ŠVP pro školní družiny. Program má výchovně vzdělávací charakter a rozvíjí klíčové kompetence žáků.

Comments