NABÍZÍME‎ > ‎

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Žákům je k dispozici školní družina s provozem před i po vyučování. Provozní doba se upravuje každoročně s ohledem na požadavky a oprávněné potřeby zákonných zástupců žáků.

Budova Halasova:
6.00 - 7.55, 11.40 - 17.00

Budova Šalounova:
7.00 - 7.55, 11.40 - 16.20

Jednotlivá oddělení školní družiny v průběhu školního roku naplňuje ŠVP pro školní družiny. Program má výchovně vzdělávací charakter a rozvíjí klíčové kompetence žáků.

Comments