NABÍZÍME

pro základní školu

Mimo vyučování zajišťujeme pro vaše děti:

Naši pedagogové pečují o svěřené děti nejen v době vyučování, ale také v období jejich vlastního volna. Rodičům nabízíme možnost umístit žáky do školní družiny, kde se o ně starají zkušené vychovatelky.


Další nabídkou školy je možnost stravování ve školní jídelně.
 

Žáci naší školy mají mimořádnou možnost vybrat si ze široké nabídky zájmových kroužků pořádaných na naší škole pod vedením zkušených a kvalifikovaných pedagogů. Všechny kroužky jsou bezplatné, děti je mohou navštěvovat zdarma. Cílem je aktivní využívání volného času, rozvoj osobnosti žáků a prevence nežádoucích sociálně patologických jevů.

 • reedukační péče
 • školní psycholog
 • výchovný poradce
 • kariérní poradce
 • metodik drogové prevence
 • asistenti pedagoga
 • aktivity o přestávkách
 • školní knihovna
 • ozdravné pobyty žáků
 • pronájem tělocvičny a učeben
 • estetická výchova - Školní obrazová galerie - budova Halasova 30