NABÍZÍME

pro základní školu

Mimo vyučování zajišťujeme pro vaše děti:

Naši pedagogové pečují o svěřené děti nejen v době vyučování, ale také v období jejich vlastního volna. Rodičům nabízíme možnost umístit žáky do školní družiny, kde se o ně starají zkušené vychovatelky.

Další nabídkou školy je možnost stravování ve školní jídelně.
 
Svým žákům a jejich zákonným zástupcům nabízíme kvalifikovanou odbornou službu kariérového poradenství. 

Svým žákům a jejich zákonným zástupcům nabízíme kvalifikovanou odbornou službu výchovného poradenství. Žáci naší školy mají mimořádnou možnost vybrat si ze široké nabídky zájmových kroužků pořádaných na naší škole pod vedením zkušených a kvalifikovaných pedagogů. Všechny kroužky jsou bezplatné, děti je mohou navštěvovat zdarma. Cílem je aktivní využívání volného času, rozvoj osobnosti žáků a prevence nežádoucích sociálně patologických jevů.

  • reedukační péče
  • školní psycholog
  • metodik drogové prevence
  • asistenti pedagoga
  • aktivity o přestávkách
  • školní knihovna
  • ozdravné pobyty žáků
  • pronájem tělocvičny a učeben
  • estetická výchova - Školní obrazová galerie - budova Halasova 30