Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

přidáno: 12. 9. 2018 3:59, autor: Škola Šalounova
V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč. Více informací naleznete v příloze pod textem.
ĉ
Škola Šalounova,
12. 9. 2018 3:59
Comments