Zajímáme se o své budoucí povolání

přidáno: 20. 1. 2020 23:47, autor: Škola Šalounova   [ aktualizováno 22. 1. 2020 10:31 ]
Vycházející žáci stojí v těchto dnech před důležitým rozhodnutím, jaké povolání by chtěli v budoucnu vykonávat a jakou školu si pro své uplatnění mají zvolit. V jejich nelehkém rozhodování jim pomáhají nejen rodiče, ale také škola a další instituce. Zapojili jsme se do projektu MSPAKT  - Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Žáci mohou využívat a také využívají služby kariérového poradenství, účastní se přednášek a seminářů nabízených Informačním a poradenským pracovištěm Úřadu práce ČR navštěvují organizované přehlídky učebních oborů a povolání. Informace o konkrétních profesích získávají také na exkurzích do podniků a firem. S nabídkou studijních a učebních oborů škol se seznamují prostřednictvím dnů otevřených dveří nebo jsou s obory seznamováni při návštěvách zástupců středních škol přímo v naší škole. Nabídka je pestrá a každý žák má možnost výběru oboru, který je mu v něčem blízký, přitahuje jej a připraví ho na vysněné povolání. Rodiče budoucích absolventů mají mimo jiné možnost získat všechny potřebné informace pro další vzdělávací dráhu svých dětí rovněž přímo ve škole, kde se jim a jejich dětem věnujekvalifikovaný  kariérový poradce.

        
    

    Comments