Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy pro š. r. 2016-2017

přidáno: 24. 2. 2016 9:59, autor: Škola Šalounova   [ aktualizováno 24. 2. 2016 10:00 ]
KRITÉRIA  V ŘÍZENÍ O (NE)PŘIJETÍ  K ZÁKLADNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ

 1.   Test školní připravenosti

Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a   schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učí

Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě    

 2.   Trvalý pobyt ve školském obvodu

 3.   Sourozenci vzdělávající se ve stejné škole

 4.   Dítě po odkladu školní docházky

 5.   Absolvování přípravné třídy při dané základní škole

Přijati žáci ze zápisu dne 18. ledna 2016 jsou uvedeni v přiloženém souboru ve formátu pdf na konci stránky.
Ċ
Škola Šalounova,
24. 2. 2016 9:59
Ċ
Škola Šalounova,
24. 2. 2016 9:59
Comments