Volání lesa

přidáno: 5. 11. 2019 21:56, autor: Škola Šalounova
Základní škola Śalounova zorganizovala, 25. 11. 2019, projektový den na téma „MYSLIVCI“, a to pro žáky prvních a druhých ročníků a žáky přípravného ročníku. Celý den probíhal ve třídách na téma myslivci a život v lese. Žáci hráli hry, zpívali písně, do výuky českého jazyka a matematiky byly zapojeny prvky s námětem myslivců a lesních zvířat. Vše završila návštěva myslivců, členů mysliveckého spolku v Ostravě- Zábřehu. Ti měli připraven bohatý program, který žákům přiblížil aktivity myslivců při péči o les a zvěř, činnosti při honu (myslivci předváděli hru na lesní rohy- různá troubení pro jednotlivé druhy zvěře), přiblížili život konkrétních zvířat. Hovořili s žáky o ochraně lesa a pomoci zvířatům. Žáci si mohli prohlédnout vybavení (vábničky na zvěř a ptactvo, brokovnici, dalekohled), vycpaniny zvířat a byla připravena i ukázka práce loveckého psa. Žáci i učitelé si tento den užili a odnesli si spoustu nových poznatků a zážitků.


    

Comments