Vánoční dílničky s předškoláky

přidáno: 7. 1. 2020 23:14, autor: Škola Šalounova
Cílem tohoto projektového dne bylo zhotovení vánočního svícnu. Děti pod vedením zkušené lektorky si po malých krůčcích vyrobily velmi pěknou vánoční dekoraci. Samotný cíl byl orientovaný na tvořivost dětí. Úkol podněcoval fantazii a dovolil tuto dětskou tvořivost projevit. Děvčata a chlapci si rovněž procvičili správné držení štětce při nanášení lepidla, jemnou motoriku při zavazování stužky a navlékání vánočních dekorací, fantazii při nanášení lepidla. Byly splněny tyto specifické vzdělávací cíle: rozvoj kulturně-estetických dovedností a vytváření základů estetického vnímaní. K pěkné atmosféře přispěl rovněž zpěv koled a přednes básní během tvoření. Z výrobku měly děti velkou radost. Svícen určitě bude žákům doma zdobit vánoční stůl a připomínat naši školu a chvíle, kdy děti tuto dekoraci tvořily.


      

Comments