Svět techniky

přidáno: 31. 5. 2016 23:28, autor: Škola Šalounova
V průběhu měsíce května a června se naši žáci zúčastňují vzdělávacích modulů ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích. Vstupné za nás hradí město Ostrava, pro žáky jsou všechny nabízené programy zdarma.
Aktivity jsou rozděleny podle věku, vždy zábavnou formou seznamují žáky s novými poznatky a umožňují dětem aktivně se zapojit. Učitelé hodnotí program pozitivně nejen jako vzdělávací akci, zpestření výuky a aktivní zapojení dětí do dění, ale také z hlediska zvyšování zájmu žáků o přírodní vědy.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem zaměstnancům Světa techniky a také magistrátu města Ostravy.
Zde můžete navštívit stránky Světa techniky Ostrava.

        

Comments