Romano suno

přidáno: 11. 12. 2018 22:52, autor: Škola Šalounova
Romano suno - česky „Romský sen“, je literární a výtvarná soutěž pro žáky ZŠ a SŠ. Hlavním záměrem projektu je dát příležitost těm, kteří umí romsky, vyzkoušet si v romském jazyce psát a uplatnit znalost romštiny veřejně. Proto kromě samotné soutěže se vydává každoročně sborník vybraných příspěvků s českým a anglickým překladem, pořádají se putovní výstavy a veřejná čtení. Projekt řídí společnost Nová škola, což je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže. 
Žáci 2. stupně ZŠ Šalounova se účastnili v květnu minulého školního roku workshopu dané organizace, který proběhl v knihovně v Ostravě Vítkovicích. Cela akce byla pod vedením Marie Bořkovcové a Ivety Kokyové. První část byla zaměřena na kořeny romštiny a následně na romskou literaturu. V druhé části tohoto programu si děti mohly samy vyzkoušet něco napsat nebo přímo se nechat natočit při slovním projevu v romštině. Svým zpracováním zaujal porotu Miquel Kudrík a podařilo se mu tak získat krásné 1. místo. Blahopřejeme! 

Comments