Řeže se nejen pilkou, ale i vodním paprskem

přidáno: 13. 11. 2019 7:51, autor: Škola Šalounova
Víte, co je vysokorychlostní vodní paprsek a jak vzniká? Víte, jaká je historie rozvoje technologií založených na využití vodních paprsků k dělení a rozpojování materiálů? Žáci 8. A už vědí. Exkurze do Ústavu geoniky v areálu VŠB TU Ostrava jim přiblížila  možnosti praktického využití vodních paprsků v různých oblastech lidské činnosti. Seznámili se  s výhodami a nevýhodami technologií založených na vodních paprscích. Součásti exkurze byla i ukázka řezání vodním paprskem. Nad výstavkou vyřezaných materiálu pokládali žáci zajímavé dotazy a dozvěděli se např., že vodním paprskem se řežou i zákusky.

      


Comments