Navštívili jsme živou knihovnu povolání

přidáno: 29. 1. 2020 8:17, autor: Škola Šalounova
Žáci 9.B třídy navštívili tentokrát velice zdařilou akci ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích nazvanou Živá knihovna povolání. V komplexu expozic byly nainstalovány lákavé a pro žáky inspirativní stánky škol s přehlídkou nabízených oborů a doprovodnými aktivními ukázkami řemesel, které se na škole vyučují. Každý zájemce zde mohl vznést své dotazy a obdržel nejen validní odpověď, ale mnoho dalších informací potřebných zejména pro samotnou volbu studia daného oboru. Celou expozioci doplňovaly informační koutky firem, potenciálních zaměstnavatelů úspěšných absolventů, a stanoviště krajského úřadu, která referovala o možnostech stipendijní podpory na konkrétních středních školách a také nabízela žákům jako podpůrný prostředek pro jejich volbu zdařilou aplikaci "Můj život po škole".
V konosále a v Divadle vědy se v průběhu celé akce střídaly přesně podle stanoveného harmonogramu ukázky k jednotlivým představovaným profesím.
Žáci po příchodu obdrželi losovací kartu, kterou si nechávali potvrdit u čtyř stanovišť těch oborů, o které projevili zájem. Vyplněné karty pak byly vstupenkou do tomboly, v níž mimo jiné získali cenu také dva žáci naší školy. Holky i kluci akci pochválili, líbila se jim, byla pro ně užitečná a některé přímo inspirovala ke konkrétní volbě zajímavého a perspektivního oboru.


Comments