Mediace do škol tentokrát ve třídě

přidáno: 19. 1. 2017 5:11, autor: Škola Šalounova

Tento týden v rámci projektu Mediace do škol probíhá na naší škole akce zaměřená na stmelování žákovských kolektivů. Vybrané třídy se s podporou lektorek věnují tři vyučovací hodiny budování vztahů, vzájemné komunikaci a řešení konfliktů, které mohou mezi žáky nastat. Aktivity byly zábavné, žáci získali spoustu nových poznatků o svých kamarádech a spolužácích, přemýšleli o svých vlastních pocitech, učili se stanovovat si základní komunikační pravidla a řídit se jimi. Naše třídní kolektivy budeme dále upevňovat a určitě si z takto získaných zkušeností vezmeme mnohé i do života za zdmi školy.
Comments