Mediace do škol

přidáno: 12. 9. 2016 6:59, autor: Škola Šalounova
Ve dnech 12. až 14. září proběhne na naší škole workshop projektu Mediace do škol. Do pilotního projektu je zapojeno pět škol z Moravskoslezského kraje a pět škol ze Šluknovského výběžku. Cílem je vybudovat zázemí pro rozvoj žákovské mediace na základních školách a společně naučit děti komunikovat mezi sebou bez projevu prvků násilí a rasismu. Děti společně s kantory vybraných škol se budou pod vedením zkušených lektorů učit řešit konflikty tak, aby nedocházelo ke zbytečným sporům na půdě školy i mimo ni. Mediace do škol je jednou ze tří částí celorepublikového projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti a kterou pro oblast školství zaštiťuje Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR.
Comments