Kariérní poradenství

přidáno: 26. 8. 2019 14:26, autor: Škola Šalounova   [ aktualizováno 26. 8. 2019 14:45 ]
Naše škola nabízí svým žákům (v případě zájmu také jejich zákonným zástupcům), systematickou kvalifikovanou podporu při volbě budoucího povolání a výběru odpovídajícího oboru studia na středních školách. Formou exkurzí a komentovaných prohlídek se mohou žáci seznámit s různými druhy povolání přímo v podnicích a firmách v Ostravě a okolí. Podrobnější vhled do problematiky výběru vhodného povolání poskytnou žákům rozhovory se zástupci zaměstnavatelů a práce s on-line dostupnými informacemí na stránkách podniků, Úřadu práce, pracovních webů, aj. Co obnáší některá povolání si mohou žáci osobně vyzkoušet formou workshopů, které pro ně připravují potenciální zaměstnavatelé ve svých firmách. Přímo ve škole mohou žáci pracovat na svém kariérním rozvoji ve vybraných předmětech, dále mají možnost využít nabídku skupinové i individuální konzultace s kariérovým poradcem nebo se zuúčastnit dalších aktivit zaměřených na rozvoj kompetencí žáka potřebných pro úspěšné uplatnění se na pracovním trhu. Věříme, že vás naše nabídka zaujala a naše úsilí podpoříte vzájemnou spoluprací.  


Comments