AKTUALITY


Výběrové řízení na dodávku ICT

přidáno: 7. 1. 2019 6:03, autor: Škola Šalounova

Vyhlašujeme výběrové řízení na dodávku notebooků, více informací naleznete v přiloženém souboru.

Vánoční vystoupení v Domově pro seniory Magnólie

přidáno: 19. 12. 2018 0:19, autor: Škola Šalounova

Děti ze ZŠ Šalounova v předvánočním čase navštívily babičky v Domově pro seniory Magnólie.  Připravily si několik písní, které vykouzlily úsměv na tváři, a to jak seniorům, tak personálu domova. Děti dostaly i odměnu za jejich povedené vystoupení. Poté děti rozdaly babičkám dárečky, které pro ně měly připravené. Všem se dopoledne moc líbilo a navodilo vánoční atmosféru. Každé setkání s místními klienty Domova pro seniory Magnólie je pro nás příjemné a vždy si užíváme pohodové a přátelské setkání.

  


Zábavné dopoledne s Ostravskou univerzitou

přidáno: 11. 12. 2018 22:54, autor: Škola Šalounova

Zábavné dopoledne ve spolupráci se studenty Ostravské univerzity proběhlo na naší škole Šalounova 5. 12. 2018. Této akce se účastnilo celkem 61 studentů oboru Učitelství  pro 1. stupeň základních škol. Akce proběhla v mikulášském duchu s nádechem blížících se Vánoc. Studenti si pro žáky připravili zábavné aktivity, které se týkaly matematiky, obecných znalostí, tradic a také nechyběly tvořivé a výtvarné práce, které si jak naši žáci, tak i studenti náramně užili. 

 

Romano suno

přidáno: 11. 12. 2018 22:52, autor: Škola Šalounova

Romano suno - česky „Romský sen“, je literární a výtvarná soutěž pro žáky ZŠ a SŠ. Hlavním záměrem projektu je dát příležitost těm, kteří umí romsky, vyzkoušet si v romském jazyce psát a uplatnit znalost romštiny veřejně. Proto kromě samotné soutěže se vydává každoročně sborník vybraných příspěvků s českým a anglickým překladem, pořádají se putovní výstavy a veřejná čtení. Projekt řídí společnost Nová škola, což je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže. 
Žáci 2. stupně ZŠ Šalounova se účastnili v květnu minulého školního roku workshopu dané organizace, který proběhl v knihovně v Ostravě Vítkovicích. Cela akce byla pod vedením Marie Bořkovcové a Ivety Kokyové. První část byla zaměřena na kořeny romštiny a následně na romskou literaturu. V druhé části tohoto programu si děti mohly samy vyzkoušet něco napsat nebo přímo se nechat natočit při slovním projevu v romštině. Svým zpracováním zaujal porotu Miquel Kudrík a podařilo se mu tak získat krásné 1. místo. Blahopřejeme! 

Vystoupení na vítkovickém náměstí

přidáno: 11. 12. 2018 22:51, autor: Škola Šalounova

Vytvořit vánoční atmosféru rozhodně není jednoduché, ale věříme, že se nám to  vystoupením dětí z přípravného, prvního a druhého ročníku ZŠ Šalounova a Halasova povedlo. Děti si k příležitosti rozsvícení vánočního stromečku na náměstí v Ostravě - Vítkovicích připravily svůj program. Zpěvem koled a básničkou potěšily nejen rodiče, ale i veřejnost. Závěrem v písni Vánoční modlitbička  děti doprovodily i žákyně sedmého ročníku ZŠ Viktorie a Tamara. Při refrénu, kde se zpívá „ Prosíme, mějte se rádi!“, mnozí diváci neskrývali slzy dojetí. Věříme, že jsme svým vystoupením navodili  správnou vánoční atmosféru, která se přenesla i do našich domovů. 

  

Výtvarné práce žáků ZŠ Šalounova – Halasova dělají radost pacientům Vítkovické nemocnice

přidáno: 11. 12. 2018 22:49, autor: Škola Šalounova

O tom, že žáci naší školy umí kreslit a malovat, svědčí výtvarné práce, které budou trvale vystaveny v prostorách Oddělení následné péče ve Vítkovické nemocnici.

  

Huráááá na trampolíny

přidáno: 3. 12. 2018 22:35, autor: Škola Šalounova

21.11. v jednu hodinu 12 žáků v doprovodu s p. učitelkou Gřeškovou vyjelo autobusem do Trampolínového centra v Ostravě - Kunčičkách. Po zaplacení vstupného a převlečení čekal  na kluky a holky  trenér s rozcvičkou. Po protažení těla je zavedl na trampolíny a ukazoval dětem základní cviky na trampolínách. Někteří kluci se hned vrhli do prvních salt, až se jim hlava motala. Trenér po chvíli zavedl omladinu ke stěně, na kterou vyskočit z trampolíny nebylo vůbec jednoduché. Ovšem odměnou za její zdolání byl seskok do jámy plné molitanu. A z ní se vyškrábat byl pro některé opět problém. A pak už se žáci rozprchli každý na jinou trampolínu či na stěnu či do jámy a skákali a skákali celkem hodinu a půl. Samozřejmostí byly videa s vlastními akrobatickými kousky. Žáci si trampolín naplno užili  a těší se na další termín.  Mgr. Jana Gřešková

  

Kostky jsou vrženy

přidáno: 3. 12. 2018 22:31, autor: Škola Šalounova

21.11. vyrazilo 16 žáků z 6. tříd do Dolní oblasti Vítkovice na vzdělávací program Kostky jsou vrženy. Ve Velkém světě techniky si děti přebrala lektorka a zavedla je do učebny s nachystanými pomůckami. Téma bylo kombinatorika a pravděpodobnost, proto na stole ležely kostky, mince, tužky a papíry. Čtyřčlenné skupiny nejdříve házely kostkami a porovnávaly součty teček na protějších stěnách kostky. Následovalo vybíraní situace, která nastane určitě nebo možná nebo vůbec ne.  Pokračovaly házením mince, jestli padne panna nebo orel. Velice zajímavým se ukázalo vhazování kuliček do válců podle hozeného součtu teček na kostkách. A na závěr kolo štěstí. Žáci pracovali s pojmy náhoda a padesát na padesát Vybírali možnosti z celkového počtu. A snažili se nevědomky vytvořit Gaussovu křivku. Lektorka je poté odvedla dolů do expozice na exponát, který dokázal, že nejvíc kuliček padá středem. Žáci si ještě rychle a naplno užili expozice v přízemí a pak jsme plní dojmů šli ke škole.  
Mgr. Jana Gřešková

¨ 

Beseda s Městskou policií Ostrava

přidáno: 22. 11. 2018 22:47, autor: Škola Šalounova

V rámci prevence sociálně patologických jevů proběhly ve škole besedy s příslušníky Městské policie Ostrava na různá témata. Zatímco si mladší žáci oprášili poznatky o tom, jak se chovat v nebezpečných situacích doma, ve škole i na ulici, starší žáci diskutovali nejen o tom, jak se vyhnout problémům s alkoholem či drogami, ale také jak je řešit.

Časový harmonogram rozsvícení vánočního stromu 5. prosince

přidáno: 22. 11. 2018 2:39, autor: Škola Šalounova   [ aktualizováno 22. 11. 2018 2:41 ]

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

5. 12. 2018

 

Časový harmonogram akce

 

 15.00 – 16.30           Zahájení provozu prodejních stánků, hraje hudba z podia, přilákání diváků,                                   navození vánoční atmosféry

16.30 - 16.35            Zahájení akce krátkým úvodem moderátora p. Koláčka

16.35 – 16.50           vystoupení dětí z MŠ Vítkovice, působící na ul. Kořenského, sbor                                               Sedmihlásek

16.50  - 17.10           ZŠ Vítkovice, vystoupí se svým programem žáci ze ZŠ působící na ul.                                           Halasova i Šalounova

17.10  - 17.20           Vystoupení pěveckého sboru při ZUŠ Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice

17.20 - 17.25           Slovo paní starostky a rozsvícení vánočního stromu

17.25 - 17.35           Pyrotechnická show a příchod Mikuláše, čerta a anděla na podium

17.35  - 18.00           Postupně přicházejí děti na podium a Mikuláš jim rozdává balíčky

18.00  - 18.05           Závěrečné ukončení akce moderátorem + pozvánka divákům na slavnostní                                      křest nové publikace, který proběhne 12. 12. ve vítkovické knihovně od 16                                    hod. (pozvánky budou mít i děti v balíčcích)

1-10 of 63