AKTUALITY


Rozsvícení vánočního stromu

přidáno: , autor: Škola Šalounova   [ aktualizováno ]

Vážení rodiče, přátelé školy a milí žáci,

rádi bychom vás pozvali na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční ve čtvrtek 5. prosince 2019 v 17:00 na vítkovickém Mírovém náměstí. Součástí tohoto večera bude i mikulášská nadílka. Poukázku na mikulášský balíček, v hodnotě 50,00 Kč, si děti mohou zakoupit ve škole, u svých třídních učitelů, v termínu od 21. 11. 2019 do 29. 11. 2019.

Těšíme se na společné setkání.


Řeže se nejen pilkou, ale i vodním paprskem

přidáno: 13. 11. 2019 7:51, autor: Škola Šalounova

Víte, co je vysokorychlostní vodní paprsek a jak vzniká? Víte, jaká je historie rozvoje technologií založených na využití vodních paprsků k dělení a rozpojování materiálů? Žáci 8. A už vědí. Exkurze do Ústavu geoniky v areálu VŠB TU Ostrava jim přiblížila  možnosti praktického využití vodních paprsků v různých oblastech lidské činnosti. Seznámili se  s výhodami a nevýhodami technologií založených na vodních paprscích. Součásti exkurze byla i ukázka řezání vodním paprskem. Nad výstavkou vyřezaných materiálu pokládali žáci zajímavé dotazy a dozvěděli se např., že vodním paprskem se řežou i zákusky.

      


Stavíme město

přidáno: 11. 11. 2019 22:08, autor: Škola Šalounova

V pondělí 11.11. vyrazili žáci 8.B do Gongu v areálu DOV na výukový program Stavíme město. Lektor vysvětlil a ukázal žákům, která stavby,budovy a krajiny jsou ve městě. Ve skupinách a pomocí losovaní si žáci vybrali stavby, budovy a krajiny, které  by chtěli mít ve svém městě. A umístili je do plánu města. Doplnili ho  ještě o stavby, bez kterých si město nedokážou představit. A na závěr vymysleli jméno svého nového města. A co by ve svém městě třeba děti chtěly? Karlův most, most  M. Sýkory, Sport Arénu, tělocvičnu, obchody, prodejny, hotel i kostel. A mrakodrapy. 

    

Zveme rodičovskou veřejnost na ukázkové hodiny: 20. listopadu 2019 od 8:00 do 10:00 hodin.

přidáno: 11. 11. 2019 7:36, autor: Škola Šalounova

Vážení rodiče,
            v rámci ukázkových hodin budete moci shlédnout výuku ve vámi zvolených třídách nebo     předmětech. Budete mít možnost na vlastní oči sledovat reakce dětí při zadávání a následném plnění rozličných úkolů. Cílem ukázkových hodin je prakticky předvést různé formy a metody práce při výuce. Zvlášť u prvňáčků mohou rodiče sledovat, jaké pokroky od 3. září, kdy poprvé usedli do školních lavic, udělali. 
Těšíme se na vás.

Organizační informace

přidáno: 11. 11. 2019 7:34, autor: Škola Šalounova

V pondělí 18. 11. 2019 jsou z organizačních důvodů na budově Šalounova zrušeny konzultační hodiny pro rodiče. Děkujeme za pochopení.

Helloween ve škole i v ulicích Vítkovic

přidáno: 7. 11. 2019 6:48, autor: Škola Šalounova   [ aktualizováno 10. 11. 2019 11:28 ]

Není čtvrtek jako čtvrtek. Ten listopadový 7.11. byl opět něčím výjimečný. Na naší škole řádila strašidla a létali duchové. Do školy se v tento den těšily děti o mnoho více, slavili jsme Helloween.  Ve škole si každý vyrobil masku, lucerničku neboa lampion, který si pak vzal s sebou odpoledne do průvodu. Ten se rozešel z Mírového náměstí směrem do Dolní oblasti Vítkovic.  
I rodiče a starší lidé si vzpomínají, že v listopadu probíhaly lampionové průvody, takže se těšili i rodiče, kteří doprovázeli své ratolesti. Těšilo je, když se dětem rozzářily oči při pohledu na celý průvod, barevnost masek nebo mihotání barevných světýlek. Atmosféra byla hřejivá a radost dětí veliká. A výherci? Měli obrovskou radost.  V DOV se pak rozvířila atmosféra také kolem občerstvení a dalšího programu. Opět se děti dozvěděly něco o sobě, kamarádech, ale i o našem městě. Tento den tma a světlo vykreslilo společně krásný obraz. Velký dík patří našim zastupitelům města, kteří nám umožnili podívat se do zařízení v DOVu...      
    

Volání lesa

přidáno: 5. 11. 2019 21:56, autor: Škola Šalounova

Základní škola Śalounova zorganizovala, 25. 11. 2019, projektový den na téma „MYSLIVCI“, a to pro žáky prvních a druhých ročníků a žáky přípravného ročníku. Celý den probíhal ve třídách na téma myslivci a život v lese. Žáci hráli hry, zpívali písně, do výuky českého jazyka a matematiky byly zapojeny prvky s námětem myslivců a lesních zvířat. Vše završila návštěva myslivců, členů mysliveckého spolku v Ostravě- Zábřehu. Ti měli připraven bohatý program, který žákům přiblížil aktivity myslivců při péči o les a zvěř, činnosti při honu (myslivci předváděli hru na lesní rohy- různá troubení pro jednotlivé druhy zvěře), přiblížili život konkrétních zvířat. Hovořili s žáky o ochraně lesa a pomoci zvířatům. Žáci si mohli prohlédnout vybavení (vábničky na zvěř a ptactvo, brokovnici, dalekohled), vycpaniny zvířat a byla připravena i ukázka práce loveckého psa. Žáci i učitelé si tento den užili a odnesli si spoustu nových poznatků a zážitků.


    

Žákovský parlament

přidáno: 3. 11. 2019 21:58, autor: Škola Šalounova

Dne 9. 9. 2019 proběhly volby do žákovského parlamentu. Zástupci tříd, 5. – 9. ročník, volili svého předsedu, místopředsedu a tiskového mluvčího. Předsedou byl zvolen František Bubeník z 8. ročníku, místopředsedou byl zvolen Stanislav Bubeník ze 7. ročníku a tiskovým mluvčím se stal Rostislav Gažík ze 7. ročníku. Žákovský parlament se bude scházet jednou měsíčně. Bude se podílet na tvorbě lepšího prostředí ve škole, a to formou akcí sportovního či společensky kulturního zaměření. Od spolužáků ve třídách i učitelů bude sbírat informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. 

Na ZŠ Šalounova si hrají předškoláci na školu

přidáno: 3. 11. 2019 21:56, autor: Škola Šalounova

Středy odpoledne, počínaje 10. dubnem 2019, patří naše ZŠ předškolákům. Budoucí školáci tak mají jedinečnou možnost seznámit se hravou formou nejen se školním prostředím a budoucími pedagogy.
Tři již proběhlé lekce navštěvuje pravidelně přibližně patnáct předškoláčků.
Společně jsme se už věnovali grafomotorickým cvičením s říkankou, hráli jsme si s čísly, modelovali z plastelíny, zpívali si, pracovali s interaktivní tabulí, a taky se společně pořádně nasmáli, a zahnali tak počáteční obavy. Kromě pracovních listů už sbírají některé děti pochvalná razítka a dokonce i jedničky! Společně se ještě můžeme těšit na angličtinu s panem učitelem Pavlem Johannou, malování, skotačení v tělocvičně a mnoho dalšího.
Naše setkávání ukončí 12. června 2019 ukázková hodina. Tímto bude umožněno také rodičům nahlédnout pod pokličku naší školy. Těšíme se na vás.
Nákup potřeb, kancelářský a výtvarný, byl financován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Halloweenský lampiónový průvod

přidáno: 31. 10. 2019 6:47, autor: Škola Šalounova

Dne 7. 11. 2019 pořádá ÚMOb Ostrava-Vítkovice "Halloweenský lampiónový průvod". Žáci obdrží vstupenky zdarma ve škole, případně přímo na místě konání. Součástí vstupenky je kupón na občerstvení.

Jste srdečně zváni.  


1-10 of 134