AKTUALITY


Zajímáme se o své budoucí povolání

přidáno: 20. 1. 2020 23:47, autor: Škola Šalounova   [ aktualizováno ]

Vycházející žáci stojí v těchto dnech před důležitým rozhodnutím, jaké povolání by chtěli v budoucnu vykonávat a jakou školu si pro své uplatnění mají zvolit. V jejich nelehkém rozhodování jim pomáhají nejen rodiče, ale také škola a další instituce. Zapojili jsme se do projektu MSPAKT  - Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Žáci mohou využívat a také využívají služby kariérového poradenství, účastní se přednášek a seminářů nabízených Informačním a poradenským pracovištěm Úřadu práce ČR navštěvují organizované přehlídky učebních oborů a povolání. Informace o konkrétních profesích získávají také na exkurzích do podniků a firem. S nabídkou studijních a učebních oborů škol se seznamují prostřednictvím dnů otevřených dveří nebo jsou s obory seznamováni při návštěvách zástupců středních škol přímo v naší škole. Nabídka je pestrá a každý žák má možnost výběru oboru, který je mu v něčem blízký, přitahuje jej a připraví ho na vysněné povolání. Rodiče budoucích absolventů mají mimo jiné možnost získat všechny potřebné informace pro další vzdělávací dráhu svých dětí rovněž přímo ve škole, kde se jim a jejich dětem věnujekvalifikovaný  kariérový poradce.

        
    

    Vánoční akademie

přidáno: 13. 1. 2020 11:14, autor: Škola Šalounova

  
    


Stínové divadlo

přidáno: 13. 1. 2020 11:09, autor: Škola Šalounova   [ aktualizováno 13. 1. 2020 11:15 ]

V hodinách dramatické výchovy v 6. B jsme se pokusili zahrát stínové divadlo a rozpohybovat papírové loutky pod světlem lampičky. Žáci si je v jednom týdnu vytvořili a v druhém týdnu spolužákům zahráli krátké scénky podle vlastních myšlenek. Žáci byli sami velmi překvapeni, jak se jim scénky povedly.


    

Film a kniha jedno jsou

přidáno: 13. 1. 2020 11:04, autor: Škola Šalounova   [ aktualizováno 13. 1. 2020 11:16 ]

Hned první týden v novém roce 2020 navštívili naši žáci ze 6. B velice zajímavou besedu ve vítkovické knihovně. Dozvěděli se zajímavosti o nejnovějších knihách a trendech v literatuře i filmu. Hodně knih má dnes i filmovou podobu. Žáci byli namotivováni ukázkami z filmů Obr Dobr, Jak vycvičit draka, Hunger Games, Divergence, Stmívání, díly Harryho Pottera. Slečna knihovnice nám vylíčila i myšlenky, kterými se díla zabývají – nejen dobrodružstvím, ale pokud si budeme navzájem pomáhat, vydržíme i zlé chvíle a nad zlem zvítězíme. Nemáme také vše přijímat jako slepé ovce a máme přemýšlet nad problémy svého okolí. Nemusíme řešit problémy válečnými konflikty, pokud si budeme vzájemně naslouchat a budeme se snažit porozumět druhému názoru. Žákům se hodina líbila, někteří filmy i knihy znali.

Vyhlášení výběrového řízení

přidáno: 10. 1. 2020 4:38, autor: Škola Šalounova

ZŠ vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku služeb, ozdravný pobyt pro žáky školy v regionu Beskyd.


termín vyhlášení výběrového řízení: 10. 01. 2020, 12:00
termín ukončení výběrového řízení: 24. 01. 2020, 12:00

Výzva k podání nabídek a krycí list nabídky si mohou uchazeči stáhnout z příloh pod textem. 

Výsledek výběrového řízení budou uchazečům sděleny 30. 01. 2020.

Bližší informace naleznete zde.

Vánoční dílničky s předškoláky

přidáno: 7. 1. 2020 23:14, autor: Škola Šalounova

Cílem tohoto projektového dne bylo zhotovení vánočního svícnu. Děti pod vedením zkušené lektorky si po malých krůčcích vyrobily velmi pěknou vánoční dekoraci. Samotný cíl byl orientovaný na tvořivost dětí. Úkol podněcoval fantazii a dovolil tuto dětskou tvořivost projevit. Děvčata a chlapci si rovněž procvičili správné držení štětce při nanášení lepidla, jemnou motoriku při zavazování stužky a navlékání vánočních dekorací, fantazii při nanášení lepidla. Byly splněny tyto specifické vzdělávací cíle: rozvoj kulturně-estetických dovedností a vytváření základů estetického vnímaní. K pěkné atmosféře přispěl rovněž zpěv koled a přednes básní během tvoření. Z výrobku měly děti velkou radost. Svícen určitě bude žákům doma zdobit vánoční stůl a připomínat naši školu a chvíle, kdy děti tuto dekoraci tvořily.


      

Úřední hodiny na sekretariátu

přidáno: 2. 1. 2020 9:07, autor: Škola Šalounova

budovaHalasovabudovaŠalounova
pondělí-pondělí6.30 - 15.30
úterý6.30 - 9.30úterý10.00 - 15.00
středa6.30 - 14.30středa-
čtvrtek12.30 - 14.30čtvrtek6.30 - 12.00
pátek6.30 - 9.00pátek10.00 - 14.00

Vánoční akademie

přidáno: 21. 12. 2019 12:32, autor: Škola Šalounova

Vánoční čas nastal! Kdybyste viděli atmosféru, která zněla prostory školní tělocvičny, kdybyste mohli zhlédnout taneční, pěvecké i divadelní vystoupení, byli byste společně s námi rytmicky naladěni do tempa romské kultury, ze které prýštila pozitivní energie! Děti od nultého ročníku po vyšší stupeň vystupovaly s velkou chutí a nadšením. Chtěly předvést to, co se naučily pod vedením učitelů nebo co umí od své rodiny. Poslední školní den roku 2019 se náramně povedl a žáci si domů odnášeli pozitivní náladu plnou úsměvů, vánočních not a přání pohodových svátků. Zpěv, tanec, legrace i soustředění dětí nám udělalo všem velkou radost.

Lucie

přidáno: 15. 12. 2019 22:30, autor: Škola Šalounova

Lucie noci upije a dne nepřidá, tak zní jedna prosincová pranostika. A v tento den chodí tiché Lucky čistit nejen obydlí, ale i pírkem ometají lidi, aby je očistili od nemocí a strázní. I v pátek  se objevily Lucky na nižším stupni naší školy.

      


Vánoční jarmark

přidáno: 15. 12. 2019 22:26, autor: Škola Šalounova   [ aktualizováno 15. 12. 2019 22:27 ]

Rok se s rokem sešel a my opět přivítali advent. ZŠ Šalounova, budova Halasova, si pro rodiče, prarodiče a příbuzné školy připravila vánoční jarmark, kdy po roce opět otevřela své dveře a ze základní školy se stalo vánoční tržiště. Vyučující a paní vychovatelky spolu se svými žáky si pro návštěvníky připravili různé výrobky. K vidění na vánočním jarmarku tedy byly nejen výrobky z tradičních materiálů, ale i z materiálů netradičních. Návštěvníci mohli nasát vánoční atmosféru, mohli ochutnat vánoční punč, a zároveň si mohli pořídit nějakou malou drobnost, kterou žáci naší školy vyráběli. Žáci se na vánoční jarmark velmi těšili, což bylo znát nejen při tvoření jejich výrobků na jarmark, ale i na jejich setrvání v prostorách školy celé odpoledne. Dovolím si letošní vánoční jarmark ohodnotit velmi pozitivně, a poděkovat všem participujícím za jejich kooperaci jak při přípravě jarmarku, tak při jeho realizaci. L. Pustějovská

    

    

1-10 of 155