AKTUALITY


Pracovní listy k vyzvednutí ve škole

přidáno: 24. 3. 2020 5:07, autor: Škola Šalounova

Vážení rodiče,

v rámci domácího vzdělávání škola připravila pro žáky pracovní listy (úkoly na doma). Najdete je na www.zssalounova.cz, na úřední desce.

Další možnosti, jak získat učivo, jsou na vstupních dveřích ZŠ Šalounova.

Pracovní listy je možné si vyzvednout i osobně ve škole, a to denně od 9:00 do 10:00.

Období, kdy je škola uzavřena z důvodu nařízení vlády, nejsou prázdniny, žáci se připravují a plní školní povinnosti doma.

Vážení rodiče, milí žáci.

přidáno: 22. 3. 2020 8:34, autor: Škola Šalounova   [ aktualizováno 22. 3. 2020 8:38 ]

Na našich stránkách pro vás vyučující připravují přehledy učiva a úkoly pro domácí vzdělávání.
Jsme si plně vědomi toho, že se ocitáte v nelehké situaci co se týče práce, ochrany zdraví, vztahů v rodině apod., a proto pro vás nemusí být snadné zajistit dětem potřebnou podporu v jejich přípravě do školy. O to více si ceníme vaší vstřícnosti a ochoty pomoci škole řešit výuku tímto netradičním způsobem. 

Úkoly pro žáky najdete hlavní stránce pod odkazem DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ
nebo na úřední desce, po odkliknutí se dostanete k odkazu domácí vzdělávání.

Pokud vaše dítě nezvládne naučit se nabídnuté učivo nebo vypracovat zveřejněný úkol, nevěšte hlavu.
Jakmile bude škola znovu otevřena, budou se učitelé k domácímu učivu vracet a dovysvětlují vše potřebné. 

Za vaši spolupráci vám upřímně děkujeme.

Pozdravy pro 6.B

přidáno: 19. 3. 2020 6:37, autor: Škola Šalounova   [ aktualizováno 19. 3. 2020 6:39 ]

Žáci zasadili semínka obilí a čočky a sledovali začátkem  března, jak jim semena klíčí. Protože nyní ve škole být nemohou, posíláme jim alespoň obrázek, že se semínka už změnila na svěží zelený porost. Všemu předcházela rozprava o tom, jak se dostane na náš stůl obyčejný chléb.


Příprava na prvňáčky

přidáno: 19. 3. 2020 6:36, autor: Škola Šalounova


Tito sympatičtí kluci čekají na nové malé školáky. Ale dočkají se, když budeme mít nyní přijímání prvňáčků bez dětí? Naše paní asistentky Jana Malá a Míša Rohelová se tolik těšily, že papíroví ušáci udělají radost novým dětem naší školy. Věříme ale všichni, že se sympatičtí ušáci do správných dětských rukou nakonec dostanou.NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

přidáno: 10. 3. 2020 13:00, autor: Škola Šalounova

Dne 6. 3. 2020 navštívili žáci I. D ze ZŠ Šalounova 56 Městskou knihovnu ve Vítkovicích. Nebyla to obyčejná návštěva, obě paní knihovnice v přestrojení za piráta a námořníka pasovaly žáky na prvňáčky. Program byl nejen pro děti ale též pro paní učitelku velice zábavný. Děkujeme!

Mgr.D.Ondrisová

    

Zrušení výuky do odvolání

přidáno: 10. 3. 2020 12:39, autor: Škola Šalounova

S účinností od 11.03.2020 do odvolání je výuka na naší škole zrušena.

Vláda rozhodla o uzavření základních, středních a vyšších odborných škol z důvodu šíření koronaviru. 

Pro další informace sledujte prosím školní web a "Bakaláři".

Děkujeme za pochopení.

Ozdravný pobyt žáků

přidáno: 9. 3. 2020 23:38, autor: Škola Šalounova   [ aktualizováno 10. 3. 2020 12:48 ]

Vážení rodiče,

v pondělí 16. 3. 2020 se ruší plánovaná informativní schůzka k ozdravnému pobytu.

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku

přidáno: 9. 3. 2020 8:21, autor: Škola Šalounova

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky statutárního města Ostravy

o stanovení školských obvodů, stanovuji kritéria přijetí žáků do 1. ročníku takto:

Ø Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu Ostrava – Vítkovice, místo trvalého pobytu je zapsáno v občanském průkazu.

Ø Maximálně budou z prostorových důvodů otevřeny 2 první třídy.

(maximálně jedna třída na ulici Šalounova a jedna třída na ulici Halasova).

Ø Pokud nebude naplněna kapacita školy, mohou být přijati i žáci mimo školský obvod Ostrava - Vítkovice. Přednostně budou přijímáni nespádoví žáci, kteří již mají na ZŠ sourozence.

Ø Pokud počet zájemců s místem trvalého pobytem ve školském obvodu Ostrava - Vítkovice převýší kapacitu školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat los. Losování bude neveřejné. Losováni budou přítomni: vedení školy, zástupce školské rady, vedení obce a právník či notář.

Ø Žáci budou do 1. ročníku přijímáni na základě písemné žádosti zákonných zástupců podané v řádném termínu konání zápisů. V případě nutnosti (například nemoc dítěte) je možné si domluvit náhradní termín zápisu, nejpozději však do konce měsíce dubna. Je možno zapsat dítě bez jeho přítomnosti.

Ø Odklad povinné školní docházky udělený v loňském školním roce není kritériem pro přednostní přijetí dítěte.

Ø Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod přiděleným registračním kódem na vstupních dveřích obou budov základní školy a na webových stránkách školy po termínu ukončení zápisů, tj. na začátku měsíce května.

Ø Při zápisu předloží rodič občanský průkaz a rodný list dítěte. Bližší informace rodiče získají přímo na ředitelství základní školy.

V Ostravě dne 17. 2. 2020 Mgr. Jaromír Šedý, MBA, ředitel školy

Opatření k riziku nákazy koronavirem

přidáno: 9. 3. 2020 8:15, autor: Škola Šalounova

Vážení rodiče,

dovolujeme si připomenout, že s platností od 7. března 2020 je v platnosti nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, podle nějž jsou všechny osoby, které se navrátí po tomto dni z pobytu na území Itálie do České republiky, povinny bezprostředně po návratu oznámit tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, email, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Lékař následně rozhodne o karanténě v délce 14 dnů.

ZŠ Šalounova recituje a úspěšně!

přidáno: 6. 3. 2020 7:59, autor: Škola Šalounova


Stejně jako minulý rok i ten letošní se nesl na ZŠ Šalounova ve znamení recitace. Žáci nejdříve procházeli třídními koly. Výherci pak školu reprezentovali v obvodním kole na „Celostátní přehlídce dětských recitátorů“ ZŠ Ostrčilova. K libosti nás všech se na prvním místě umístila Sofie Škorničková z 5. A s básní Angličané od Emanuela Frynty. Za nás všechny velké gratulace! Také děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Byli jste úžasní.

      

1-10 of 179