DOTACE, PROJEKTY‎ > ‎

Ozdravné pobyty 2015, 2016

2016

Státní fond životního prostředí poskytl naší škole dotaci na projekt - ozdravný pobyt žáků.

Výběrové řízení na realizaci projektu (doprava, ubytování, stravování, aktivity žáků) je již ukončeno.
2015

V dubnu 2015 se 63 žáků ZŠ Šalounova zúčastnilo 14- ti denního ozdravného pobytu v Malenovicích na hotelu Petr Bezruč. Úřad města Ostravy poskytl dotaci 281 tis. Kč z Fondu pro děti ohrožené znečištěným prostředím. Pobyt se uskutečnil jako prevence respiračních chorob pro děti ohrožené znečištěným ovzduším. V průběhu pobytu žáci školy si posílili pravidelnými vycházkami imunitní systém a fyzickou kondici, sportovali na čerstvém vzduchu. Poznávali nová místa, denně navštěvovali bazén se slanou vodou, pobývali v solné jeskyni, jezdili na koních.

Přínos

Zdravotní posílení imunitního systému a fyzické kondice dětí , vycházky, hry a sportovní vyžití na čerstvém vzduchu, turistické výlety, relaxační cvičení, denní návštěvy krytého bazénu se slanou vodou, denní návštěvy solné jeskyně.

Výchovné a psychologické aspekty

utužení a ozdravění vztahů v dětském kolektivu, prevence šikany a patologických jevů, hry na podporu komunikace a kooperace, skupinové vyučování a skupinová práce i v nesourodých skupinách dětí, soutěže s dodržením podmínek hry fair play, hry na rozvoj smyslového vnímání, rozvoj sebehodnocení.

Vzdělávací aspekty

Průběžně v programu celého ozdravného pobytu byla vytvořena vlastní portfolia zúčastněných žáků zaznamenávání denních zážitků a poznatků poznávání přírody a přírodních společenstev, orientace v krajině, pozorování a jednoduché pokusy, ochrana přírody, ekologie vše s vlastním hodnocením.
 
Rekreační aspekty
poznání nových míst ČR, tradic, zvyků, pohádek a pověstí, aktivní odpočinek.
Comments