DOTACE, PROJEKTY

Naše škola je zapojena do projektů a dotačních titulů:


2020 - Dotační program na ozdravný pobyt žáků

ZŠ vyhlašuje výzvu k podání nabídek   (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku služeb), 
termín vyhlášení: 10. 01. 2020, 12:00
termín ukončení: 24. 01. 2020, 12:00
Bližší informace naleznete zde.


2019-2020
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III    
CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577
  
  
                      
                                                          
 
    

školní rok 2018-2019

Dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2019

V souladu s Programem na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava získala naše škola dotaci ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu "Škola nás baví". 

 Dotace byla použita na tyto aktivity:

- Projekt na pomoc budoucím prvňáčkům - nákup výtvarných a kancelářských potřeb, pamětních     listů, šerp pro žáky první třídy a drobných odměn 
- Velikonoční dílny s rodiči - nákup výtvarných a kancelářských potřeb a odměn pro žáky 
- Sportovní soutěže – nákup kancelářských a sportovních potřeb a odměn pro žáky 
- Pěvecká soutěž – nákup kancelářských potřeb, ozvučovací aparatury a odměn pro žáky 
Recitační soutěž – nákup kancelářských potřeb a odměn po žáky 
Soutěž v deskových hrách – nákup kancelářských potřeb, deskových her a odměn pro žáky 
- Naukové odpoledne – nákup demonstračních obrázků a naukových her 
- Evropský den jazyků - nákup výtvarných a kancelářských potřeb
Projekt realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Projekt je spolufinancován EU.Dotace ČEZ na vybavené přírodovědné učebny ve školním roce 2016-2017

 


Dotační programy spolufinancované STATUTÁRNÍM MĚSTEM OSTRAVA:
 (od roku 2008)

      
             

 • BAREVNÉ SOUŽITÍ V ČERNOBÍLÉ REALITĚ - Oblast prevence kriminality - projekt řeší společné výchovně vzdělávací a zájmové víkendové pobyty žáků školy pod vedením pedagogických pracovníků školy. 
  Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy
 • Tančíme a tvoříme, (mezi lidmi) bariéry boříme - tvůrčí aktivity - tanec a keramika
 • Hudba - most mezi světy 
 • Škola a v ní tvůrčí klima - to zní prima
 • Tvořivé čtení 
 • a další
 • Dotační programy spolufinancované ESF a SRČR

 • Projekt Učit a naučit - 2012 až 2014
           
              

               
              

 • Sponzorský dar od společnosti Arcelor MITTAL STEEL, a.s. a příspěvek zřizovatele ÚMOb Ostrava-Vítkovice - letní tábor pro žáky školy - 2007
 • Sponzorský dar OKD - letní tábor pro žáky školy - 2006
 • Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol podporovaného Státním zemědělským intervenčním fondem a resortem zemědělství, školství a zdravotnictví.