DOTACE, PROJEKTY

Naše škola je zapojena do projektů a dotačních titulů:


2020 - Dotační program na ozdravný pobyt žáků

ZŠ vyhlašuje výzvu k podání nabídek   (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku služeb), 
termín vyhlášení: 10. 01. 2020, 12:00
termín ukončení: 24. 01. 2020, 12:00
Bližší informace naleznete zde.


2019-2020
Zapojili jsme se proto do pilotního projektu MSPAKT - Moravskoslezský pakt zaměstnanosti realizovaného ve spolupráci se  Statutárním městem Ostrava na území obce s rozšířenou působností v návaznosti na aktivity projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP OSTRAVA II,  který je spolufinancován Evropskou Unií.  Více informací naleznete na stránce  kariérové poradenství na škole


Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III    
CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577
  
  
                      
                                                          
 
    

školní rok 2018-2019

Dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2019

V souladu s Programem na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava získala naše škola dotaci ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu "Škola nás baví". 

 Dotace byla použita na tyto aktivity:

- Projekt na pomoc budoucím prvňáčkům - nákup výtvarných a kancelářských potřeb, pamětních     listů, šerp pro žáky první třídy a drobných odměn 
- Velikonoční dílny s rodiči - nákup výtvarných a kancelářských potřeb a odměn pro žáky 
- Sportovní soutěže – nákup kancelářských a sportovních potřeb a odměn pro žáky 
- Pěvecká soutěž – nákup kancelářských potřeb, ozvučovací aparatury a odměn pro žáky 
Recitační soutěž – nákup kancelářských potřeb a odměn po žáky 
Soutěž v deskových hrách – nákup kancelářských potřeb, deskových her a odměn pro žáky 
- Naukové odpoledne – nákup demonstračních obrázků a naukových her 
- Evropský den jazyků - nákup výtvarných a kancelářských potřeb
Projekt realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Projekt je spolufinancován EU.Dotace ČEZ na vybavené přírodovědné učebny ve školním roce 2016-2017

 


Dotační programy spolufinancované STATUTÁRNÍM MĚSTEM OSTRAVA:
 (od roku 2008)

      
             

 • BAREVNÉ SOUŽITÍ V ČERNOBÍLÉ REALITĚ - Oblast prevence kriminality - projekt řeší společné výchovně vzdělávací a zájmové víkendové pobyty žáků školy pod vedením pedagogických pracovníků školy. 
  Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy
 • Tančíme a tvoříme, (mezi lidmi) bariéry boříme - tvůrčí aktivity - tanec a keramika
 • Hudba - most mezi světy 
 • Škola a v ní tvůrčí klima - to zní prima
 • Tvořivé čtení 
 • a další
 • Dotační programy spolufinancované ESF a SRČR

 • Projekt Učit a naučit - 2012 až 2014
           
              

               
              

 • Sponzorský dar od společnosti Arcelor MITTAL STEEL, a.s. a příspěvek zřizovatele ÚMOb Ostrava-Vítkovice - letní tábor pro žáky školy - 2007
 • Sponzorský dar OKD - letní tábor pro žáky školy - 2006
 • Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol podporovaného Státním zemědělským intervenčním fondem a resortem zemědělství, školství a zdravotnictví.